Werkwijze

Ontmoeting als werkwijze

Frederick Salomon Perls (1893-1970) is de grondlegger van de gestalttherapie. Vertrouwende op de oorspronkelijke principes van de existentiële fenomenologie en in aanleuning aan de Berlijnse filosoof Salomo Friedländer (differentieel in plaats van dialectisch), kon hij zich ook vinden in de veldoriëntatie van Wertheimer, Koffka en Köhler en de veldtheorie van Kurt Lewin. Perls heeft een flink aantal geschriften op zijn naam. Zijn eerste boek, Ego Hunger and Aggression: a Revision of Psychoanalysis, dateert uit 1941. Zijn belangrijkste theoretische werk is Gestalt Therapy, Excitement and Growth in the Human Personality uit 1951, en boek dat nog steeds herdrukt wordt.

Men kan spreken van zeven basisprincipes:

  1. Alles stroomt en is in beweging, alles is proces. Processen spelen zich altijd in een bepaalde omgeving (of veld) af
  2. Elk veld splitst zich in elementen die gestalt worden genoemd. Een gestalt wordt gekenmerkt door voorgrondsaspecten die afgegrensd zijn van achtergrondsaspecten. Een gestalt wordt gekenmerkt door verschil ten opzichte van zijn omgeving, terwijl het tegelijkertijd integreerbaar is in het gehele veld.Dit proces van integratie van de gestalt in het veld nomen we gestaltformatie.
  3. Contact is waardering van het verschil tussen voorgrond en achtergrond. Dit verschil wordt bepaald door het functioneren van de contactgrens.
  4. Awareness  is nodig bij het maken van contact, het is tevens het meest centrale proces in de gestalttherapie. Het is zowel nodig voor interne op zichzelf gerichte processen als voor externe processen en tevens noodzakelijk voor contact en ervaring. 
  5. Awareness én contact leiden tot ervaring die geïntegreerd kan worden. Ervaring wordt gekenmerkt door proces, awareness en contact. Ervaring en proces zijn alleen via contact vast te stellen.
  6. Het doel van de gestalttherapie is het bevorderen van de creatieve aanpassing. Deze creatieve aanpassing komt naar voren in het contact met andere mensen.
  7. De mens bestaat slechts door zijn verbondenheid met anderen. 

Een grondgedachte die uitgaat van de mens als losstaand van zijn omgeving, die voorzien van een label in een classificatiesysteem kan worden ondergebracht, wordt in de gestalttherapie niet geaccepteerd.

De gedachte en uiteindelijk de ervaring van ontmoeting is de basis voor onze gesprekken en het werken met perceptie. Het werken met perceptie gaat soms vanzelf binnen flyingdonkeygestalt, soms zal ik doorvragen naar specifieke sensaties, herinneringen en gevoelens, die het contact ondersteunen. Omdat het lichaam voor ons vrij gemakkelijk van de omgeving onderscheiden kan worden en soms voor- en soms achtergrond zal zijn, is lichaamsgericht werken een mogelijke ingang. Als het lichaamsgericht werken (het stilstaan bij zintuigelijke/fysieke sensaties die gepaard gaan met (soms vage) gedachtes) voor verheldering van emoties en gevoelens zorgt, dan kan dit goed bij jou aansluiten als werkwijze/werkvorm. Als het (kunnen) vertrouwen in eigen grenzen en het verkennen, herkennen en erkennen van degenen van de ander nog onvoldoende is ontwikkeld, kan ook gewerkt worden met vrije authentieke beweging als onderdeel van de dialoog. Dan kan het zijn dat in actie komen nog op de voorgrond staat, omdat eerst de functie van de weerstand voldoende verkent moet worden. 

Voor jou en mij is er altijd de (zittende) basis van de stoel of voor sommigen het zitkussen in de praktijk.

Ik ben opgeleid en gespecialiseerd in gestalt(psycho)therapie, pedagogiek, dans, danstherapie, shiatsu-massage, theater, bewegingsontwikkeling, ontwikkelingstheorie, yoga en meditatie, de begeleiding van de verwerking van seksueel misbruik, ehbo, psychomotore therapie, sjamanisme, taichi, qi-gong, systemisch werken, kinderen- en jeugd, en zang. Ik ben zeer bekend met de reguliere gezondheidszorg en de definities aldaar van psychopathologie en als beperking gedefinieerde neurologische aanleg. 

Vanuit deze kennisgebieden zal alleen datgene interessant zijn om in onze werkwijze mee te nemen wat het beste bij jou past en zal ik altijd toelichten wat er mogelijk is als je nieuwsgierig bent, voordat we ermee aan de slag zouden gaan. 

Mijn “ approach”  is zeer stap-voor-stap gericht, omdat ik en de cliënten die bij mij komen hiermee de beste ervaringen hebben gemaakt. 

Ik werk holistisch en ben niet gericht op medicatie. Het is geadviseerd om mij mee te nemen in je medicatie-gebruik, zou je medicatie gebruiken, maar ik zal dat ook altijd voornamelijk als onderdeel van je levensloop en levensbeslissingen bekijken en niet als de (enige) oplossing. Graag in het geval van medicatiegebruik het advies van jouw eigen huisarts/professional/arts/psychiater opvolgen en mogelijk anders het gesprek met diegene blijven aangaan. Dit geldt voor alle medische trajecten. 

Zowel roem als schande vallen mij ten deel

Mirabai